By Iisalmi -tunnustus 2019

ALLEKIRJOITUKSEN ARVOISIA MENESTYSTARINOITA IISALMESTA.

By Iisalmi –tunnustuksen äänestysaika on 10.9. – 6.10.2019. Eniten yleisöääniä saanut ehdokas julkistetaan By Iisalmi –tunnustuksen saajaksi By Iisalmi –seminaarissa 14.11.2019.

Maalauksen, veistoksen tai muun taideteoksen tekijä tunnistetaan signeerauksesta. Allekirjoituksen arvoinen työ on tekijänsä ylpeyden aihe – kädenjälki ja saavutus, jonka eteen on nähty vaivaa, ja joka halutaan omalla nimellä merkitä. By Iisalmi –tunnus toimii yhteisenä allekirjoituksena Iisalmen seudulla syntyneille menestystarin- oille: tuotteille, teoille ja palveluille. Voidaan puhua myös Iisalmen Ihmeistä.

By Iisalmi –tunnustuksella haluamme nostaa esille tekoja, joilla on vaikutettu myönteisesti Iisalmen seudun vetovoimaisuuteen ja elinvoimaisuuteen. Tunnustus on osoitus ’Haluan tehdä parasta’ –asenteesta ja positiivisuudesta, jolla on tehty hyvää Iisalmessa tai jopa kansainvälisesti. Tunnustus on kunnianosoitus myös ehdokkaan taustayhteisölle – ihmeet tehdään yhdessä.

äänestä omaa suosikkiasi ja allekirjoita samalla teko, joka on tunnustuksen arvoinen.

Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.